آنیتا آذر کلاه

استادیار گروه روانپزشکی

اطلاعات تماس پست الکترونیک: a.azarkolah@arums.ac.ir
تلفن:
آدرس:
رتبه علمی استادیار
محل خدمت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل